ZGODOVINA

Hejšan KPŠ
Smo zadruga civiliziranih divjakov, ki se na ptujskem kreativno zabavamo, ko se vozimo po levi, slačimo podnevi in ob tem ne zardevamo!

Zametki povezovanja ptujskih študentov v organizacijo, skupno delovanje segajo v začetke 20. stoletja, ko prvi pisni viri govorijo o prvih skupnih projektih in iniciativah (študentski plesi, pohodi, itd.). Ptujski študentje se nato v različnih oblikah organiziranja in v času različnih državnih struktur obdržijo povezani vse do nastanka samostojne države. V tem času se organizirajo predvsem študentski ples, smučanja, izobraževalne ekskurzije, itd.
12.9.1992 skupina študentov v sestavi: Jure Bojnec, Uroš Vidovič, Maja Kostajnšek, Lučka Kostajnšek, Vlasta Zelenik, Bodin Vučinić, Sergej Lah, Aleksander Nikolovski, Minja Vučinić in Vito Ribič organizira ustanovni občni zbor, mesec dni kasneje, 16.10.1992 pa se v registrih tudi uradno pojavi ime Klub ptujskih študentov.
3.10.1998 Klub ptujskih študentov uradno pridobi status Študentske organizacije lokalne skupnosti.
Klub v kratkem času postane vodilna organizacija za mlade v Spodnjem Podravju in pripravlja veliko število projektov na področju kulture, sociale, izobraževanja, športa, študijske problematike, interesnih dejavnosti, itd.
V letih okrog prehoda v novo tisočletje člani Kluba ptujskih študentov pričnejo z organizacijo nekaterih največjih projektov, ki jih poznamo še danes. Prvič se med drugim izvedejo projekti Bazeni energije, Kurentanc, Vino ni voda, nekaj let kasneje še Terasafest.
Leta 2001 pod okriljem Kluba ptujskih študentov s svojim delom prične tudi Dijaška sekcija Kluba ptujskih študentov, ki s projekti (Študent dijaku, izobraževalne delavnice, itd.) še vedno popestri dogajanje ptujskih dijakov.
Izredno ponosni smo tudi na svoje bivše aktivne člane pod vodstvi Jureta Bojneca, Katje Kolarič, Nataše Ličen, Uroša Vidoviča, Romana Križaniča, Aleksandra Kranerja, Petra Ladiča, Nine Milošič, Luke Žižka, Uroša Gojkoviča, Saše Ljubca, Alena Iljevca, Andreja Čuša, Dore Lenart in Aleša Megliča. Brez nekdanjih članov Klub ptujskih študentov bi uresničevanje nalog in projektov bilo zagotovo veliko težje.
Danes Klub ptujskih študentov povezuje približno 2800 študentov in 3500 dijakov iz Upravne enote Ptuj.

Skip to content