Redni občni zbor Kluba ptujskih študentov 2023

V skladu s 17. členom in 2. odstavkom 18. člena Statuta Kluba ptujskih študentov je Upravni
odbor Kluba ptujskih študentov na 2. korespondenčni seji Upravnega odbora Kluba ptujskih
študentov sprejel sklep št. 1, s katerim sklicuje
REDNI OBČNI ZBOR KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV,
ki bo v nedeljo, 15. 10. 2023, ob 10.00, v Pisarni Kluba ptujskih študentov, Jadranska ulica
17, 2250 Ptuj.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ugotovitev sklepčnosti Občnega zbora KPŠ
3. Predstavitev in potrditev kandidatov za člane Delovnega predsedstva Občnega zboraKPŠ
4. Razrešitev vodstva KPŠ
5. Poročilo Volilne komisije KPŠ o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe KPŠ, svetnika sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS
6. Predstavitev kandidatov za organe KPŠ, svetnika sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS ter razprava
7. Volitve
8. Razglasitev rezultatov volitev
9. Razno

Podrobnosti o kandidacijskem postopku za volitve svetnika Sveta ŠOLS in volitve svetnika
Sveta Zveze ŠKIS, vsi potrebni akti in dokumenti so na voljo na uradni spletni strani KPŠ:
www.klub-kps.si in na uradni spletni strani Zveze ŠKIS: www.skis-zveza.si.

Lucija Sevšek,
Predsednica Kluba ptujskih študentov, l.r.

Razpis volitev v organe Kluba ptujskih študentov_2023

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SOLS_2023

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SKIS_2023

Skip to content