Redni občni zbor Kluba ptujskih študentov

Redni občni zbor Kluba ptujskih študentov

V skladu s 17. členom in 2. odstavkom 18. člena Statuta Kluba ptujskih študentov je Upravni odbor Kluba ptujskih študentov na 8. redni seji Upravnega odbora Kluba ptujskih študentov sprejel sklep št. 3, s katerim sklicuje

REDNI OBČNI ZBOR KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo v soboto, 24. 10. 2020, ob 11.00, v Pisarni Kluba ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ugotovitev sklepčnosti Občnega zbora KPŠ
3. Predstavitev in potrditev kandidatov za člane Delovnega predsedstva Občnega zbora KPŠ
4. Predstavitev in potrditev vsebinskih in finančnih poročil o delu Upravnega odbora KPŠ, Nadzornega odbora KPŠ in Disciplinske komisije KPŠ
5. Predstavitev in potrditev finančnega poročila o delu KPŠ
6. Razrešitev vodstva KPŠ
7. Poročilo Volilne komisije KPŠ o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe KPŠ
8. Predstavitev kandidatov za organe KPŠ in razprava
9. Volitve
10. Razglasitev volitev
11. Letni programski in finančni načrt KPŠ
12. Razno

Podrobnosti o kandidacijskem postopku za volitve svetnika Sveta ŠOLS in volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS, vsi potrebni akti in dokumenti so na voljo na uradni spletni strani KPŠ: www.klub-kps.si in na uradni spletni strani Zveze ŠKIS: www.skis-zveza.si.

OBVESTILO ČLANOM KPŠ!

Zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob upoštevanju priporočil Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pozivamo vse udeležence občnega zbora, da s seboj prinesejo masko, poskrbijo za minimalno razdaljo 1,5m, uporabljajo pripravljena razkužila in dosledno upoštevajo vsa navodila in priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Lucija Sevšek,
Predsednica Kluba ptujskih študentov, l.r.

Razpis-volitev-v-organe-Kluba-ptujskih-študentov_2020

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SKIS_2020

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SOLS_2020

Skip to content