REDNI OBČNI ZBOR KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV 2022

V skladu s 17. členom in 2. odstavkom 18. člena Statuta Kluba ptujskih študentov je Upravni odbor Kluba ptujskih študentov na 7. redni seji Upravnega odbora Kluba ptujskih študentov sprejel sklep št. 4, s katerim sklicuje:
REDNI OBČNI ZBOR KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV,
ki bo v soboto, 29. 10. 2022, ob 10.00, v Pisarni Kluba ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ugotovitev sklepčnosti Občnega zbora KPŠ
3. Predstavitev in potrditev kandidatov za člane Delovnega predsedstva Občnega zbora KPŠ
4. Razrešitev vodstva KPŠ
5. Poročilo Volilne komisije KPŠ o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe KPŠ, svetnika sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS
6. Predstavitev kandidatov za organe KPŠ, svetnika sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS ter razprava
7. Volitve
8. Razglasitev rezultatov volitev
9. Spremembe aktov
10. Razno

Podrobnosti o kandidacijskem postopku za volitve svetnika Sveta ŠOLS in volitve svetnika
Sveta Zveze ŠKIS, vsi potrebni akti in dokumenti so na voljo na uradni spletni strani KPŠ:
www.klub-kps.si in na uradni spletni strani Zveze ŠKIS: www.skis-zveza.si.

Lucija Sevšek,
Predsednica Kluba ptujskih študentov, l.r.

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SOLS_2022

Kandidacijski_postopek_volitve_svetnika_Sveta_SKIS_2022

Razpis-volitev-v-organe-Kluba-ptujskih-študentov_2022

Skip to content