Redni občni zbor in volitve v organe Kluba ptujskih študentov

Redni občni zbor Kluba ptujskih študentov

V skladu s 17. členom in 3. odstavkom 18. člena Statuta Kluba ptujskih študentov ter Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS je Upravni odbor Kluba ptujskih študentov na 13. redni seji Upravnega odbora Kluba ptujskih študentov sprejel sklep št. 7, s katerim sklicuje
REDNI OBČNI ZBOR KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo v soboto, 21. 10. 2017, ob 17.00, v MKC Kolnkišta, Ulica Viktorina Ptujskega 5, 2250 Ptuj.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Ugotovitev sklepčnosti Občnega zbora KPŠ
3. Predstavitev in potrditev kandidatov za člane Delovnega predsedstva Občnega zbora KPŠ
4. Predstavitev in potrditev vsebinskih poročil o delu Upravnega odbora KPŠ, Nadzornega odbora KPŠ in Disciplinske komisije KPŠ
5. Predstavitev in potrditev finančnega poročila o delu KPŠ
6. Razrešitev vodstva KPŠ
7. Poročilo Volilne komisije KPŠ o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe KPŠ, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS
8. Predstavitev kandidatov za organe KPŠ, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS in razprava
9. Volitve
10. Razglasitev volitev
11. Spremembe aktov
12. Kurentanc 2018

Podrobnosti o kandidacijskem postopku za volitve svetnika Sveta ŠOLS in volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS, vsi potrebni akti in dokumenti so na voljo na uradni spletni strani KPŠ: www.klub-kps.si in na uradni spletni strani Zveze ŠKIS: www.skis-zveza.si.

Alen Hliš,
Predsednik Kluba ptujskih študentov, l.r.

Skip to content