RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKA ALI ŠTUDENTA

RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKA ALI ŠTUDENTA

Klub ptujskih študentov z dnem 12.3.2018 odpira razpis za štipendiranje enega dijaka ali študenta. Štipendiranje bo potekalo od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018, višina štipendije pa bo znašala 100 evrov na mesec.

Potrebno dokumentacijo lahko pošljete v obliki priporočene pošiljke na naslov Klub ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj, s pripisom »KPŠ Štipendiranje. Ne odpiraj!«. Rok za oddajo vloge je 25. 3. 2018. Priložite naslednjo dokumentacijo:


👉 prilogo s podatki o prosilcu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, številka transakcijskega računa in davčna številka)
👉 potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2017/18
👉 podatke o materialnem položaju prosilca in družinskih članov (iz Centra za socialno delo)
👉 dokazila o posebnih dosežkih, v kolikor jih imate

Štipendijo bo prejel dijak ali študent, ki bo na podlagi pravočasno poslane dokumentacije zaradi šibkega socialnega statusa ali posebnih dosežkov, bolj upravičen. 🙂

Skip to content