Razpis za enkratno socialno pomoč

Začelo se je novo študijsko leto z njim pa finančne obveznosti za nakup šolskih potrebščin. Ker se zavedamo, da je zaradi nizkih prihodkov nekaterih družin za nekatere dijake in študente začetek leta še posebej finančno naporen, Klub ptujskih študentov z današnjim dnem odpira razpis za enkratno socialno pomoč dvema osebama s statusom dijaka ali študenta v letu 2018/2019. Višina finančne pomoči bo znašala 150 eur za eno osebo.

Pomoč bodo prejeli študenti, ki bodo po pravilniku in točkovniku izpolnjevali pogoje za dodelitev enkratne socialne pomoči Kluba ptujskih študentov. Študent, ki je član KPŠ, lahko prejme eno socialno pomoč v koledarskem letu. V primeru, da njegova vloga ni odobrena, pa se lahko ponovno prijavi na naslednji razpis. Prijave se bodo pregledale v sedmih dneh po izteku roka za prijavo, rezultati pa se bodo kandidatom sporočili v desetih dneh po izteku roka za prijavo. Odločitev bomo sporočili preko elektronskega naslova.

Potrebno dokumentacijo lahko pošljete v obliki priporočene pošiljke na naslov Klub ptujskih študentov, Jadranska ulica 17, 2250 Ptuj, s pripisom »KPŠ – socialna pomoč. Ne odpiraj!«. Rok za oddajo vloge je 28. 10. 2018.

Prijavna dokumentacija za Enkratno socialno pomoč

Vse dodatne informacije in obrazec so od danes naprej na voljo na spletni strani www.klub-kps.si.

Skip to content