Objava kandidatov za mesto svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS

V skladu z razpisom objavljenim na straneh Kluba ptujskih študentov z dne 23.9.2020 in v skladu z z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba ptujskih študentov sporoča seznam prispelih kandidatur.

Za mesto svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ENA kandidatura. Kandidatura je bila popolna. Kandidat je;

Blaž Murko, rojen leta 1997, študent 1. letnika Magistrskega programa Pravo Pravne fakultete v Ljubljani.

Za mesto svetnika Sveta zveze ŠKIS je pravočasno prispela ENA kandidatura. Kandidatura je bila popolna. Kandidat je;

– Blaž Murko, rojen leta 1997, študent 1. letnika Magistrskega programa Pravo Pravne fakultete v Ljubljani.

Volitve za svetnika sveta ŠOLS in svetnika sveta zveze ŠKIS, bodo potekale na rednem občnem zboru Kluba ptujskih študentov dne 24.10.2020

Datum: 16. 10. 2020

Volilna komisija Kluba ptujskih študentov

Skip to content