Objava kandidatov za mesto svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS