ENKRATNA SOCIALNA POMOČ KLUBA PTUJSKIH ŠTUDENTOV

Povišanje cen, povišanje stroškov, stanovanjska problematika,… Še bi lahko naštevali. Vse to, kar je v zadnjem letu močno prizadelo številna podjetja, organizacije, posameznike in družine, je prizadelo tudi mlade.

Na Klubu ptujskih študentov se zavedamo, da je to obdobje obremenjujoče predvsem za mladostnike, katerih študij je odvisen od dela preko študentske napotnice. Mnogi so tako že zelo dolgo brez svojih prihodkov ali pa prihodki enostavno niso dovolj visoki, da bi z njimi pokrili življenjske stroške. Ker lahko visoki stroški za marsikoga pomenijo veliko breme in skrbi, želimo tudi mi priskočiti na pomoč in vsaj malo finančno rabremeniti posameznike in njihove družine. V ta namen ponovno odpiramo razpis za Enkratno socialno pomoč.

Klub ptujskih študentov z današnjim dnem objavlja Razpis za enkratno socialno pomoč v višini 200€/osebo.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA: ESP 2023_prijavna dokumentacija

Preverite prijavno dokumentacijo in razširite novico tudi med sošolce in prijatelje, da ta doseže tiste, ki pomoč zares potrebujejo. Razpis je namenjen dijakom in študentom, ki so v šolskem/študijskem letu 2022/23 člani Kluba ptujskih študentov ali Dijaške sekcije Kluba ptujskih študentov.

Če še niste naši člani, se lahko včlanite preko spletnega obrazca, kamor priložite tudi potrdilo o vpisu (elektronska oblika, pdf, slika ali scan) https://klub-kps.si/postani-clan/ ali pa na elektronski naslov, zraven vloge, pošljete tudi potrdilo o vpisu in podpisano pristopno izjavo (https://klub-kps.si/wp-content/uploads/2019/12/Pristopna-izjava-za-%C4%8Dlanstvo-v-Klubu-ptujskih-%C5%A1tudentov_NOVA-1-1.doc).

Izpolnjeno zahtevano dokumentacijo pošljite na elektronski naslov: manja.hlis@gmail.com zadeva: »KPŠ – socialna pomoč. Pomembno!«.

Rok za oddajo vloge je sreda, 10. 6. 2023.

Enkratno socialno pomoč bo prejelo PET upravičenih oseb, ki bodo pravočasno poslale popolno dokumentacijo in izkazovale najšibkejši socialni status. Odločitev bomo sporočili preko elektronskega naslova ali priloženega drugega kontakta. Eno izmed petih pomoči bo financiral Mladinski svet Mestne občine Ptuj.

Skip to content