VODSTVO

Upravni odbor

lucija2
Lucija Sevšek
Predsednica
041209552
EVA VESELIČ- PODPREDSEDNIK + VODJA ODBORA ZA INFORMIRANJE
Eva Veselič
Vodja Odbora za informiranje
EVELIN FRČEC- BLAGAJNIK
Evelin Frčec
Blagajničarka
TAJA ISLAMOVIČ- VODJA ODBORA ZA KULTURO
Taja Islamovič
Vodja Odbora za kulturo
EVA PETROVIČ- VODJA ODBORA ZA SOCIALO IN IZOBRAŽEVANJE
Eva Petrovič
Vodja Odbora za socialo in izobraževanje
JULIJA MENONI- VODJA ODBORA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI IN DIJAŠKE AKTIVNOSTI
Julija Menoni
Podpredsednica/Vodja Odbora za interesne dejavnosti in dijaške aktivnosti
NUŠA MAJCENOVIČ- DISCIPLINSKA KOMISI_A-ČLAN
Nuša Majcenovič
Vodja odbora za rekreacijo

Disciplinska komisija

JANJA OROVIČ- NADZORNA KOMISIJA-ČLAN
Janja Orovič
Predsednica
Tomaž Gojkošek
Član
Jasmina Krajnc
Članica

Nadzorni odbor

EVA MILOŠIČ- NADZORNI ODBOR-PREDSEDIK
Eva Milošič
Predsednica
Tomaž Žgeč
Član
METOD CVETKO- DISCIPLINSKA KOMISIJA-ČLAN
Metod Cvetko
Član

Uradne ure

ZALA LIPAVŠEK- GENERALNI SEKRETAR+URADNE URE
Zala Lipavšek
Generalni sekretar

Svetnik v svetu ŠOLS in v svetu Zveze ŠKIS

BLAŽ MURKO- NADZORNI ODBOR-ČLAN + SVETNIK V SVETU ŠOLS IN SVETU ZVEZE ŠKIS
Blaž Murko
Svetnik