Redni občni zbor in volitve v organe Kluba ptujskih študentov

8. december, 2016


Ptuj, 8. 10. 2016 Spoštovani, vljudno vabljeni na redni občni zbor Kluba ptujskih študentov,ki bo v soboto, 22. 10. 2016, ob 17.00, v Domu krajanov Ivan Spolenak – Breg, Zadružni trg 12 2250 Ptuj. Predlagan dnevni red:

 • Potrditev dnevnega reda
 • Ugotovitev sklepčnosti Občnega zbora KPŠ
 • Predstavitev in potrditev kandidatov za člane Delovnega predsedstva Občnega zbora KPŠ
 • Predstavitev in potrditev vsebinskih poročil o delu Upravnega odbora KPŠ, Nadzornega odbora KPŠ in Disciplinske komisije KPŠ
 • Predstavitev finančnega poročila o delu KPŠ
 • Potrditev finančnega poročila o delu KPŠ
 • Razrešitev vodstva KPŠ
 • Poročilo Volilne komisije KPŠ o poteku kandidacijskega postopka za volitve v organe KPŠ
 • Predstavitev kandidatov za organe KPŠ in razprava
 • Volitve v organe KPŠ
 • Razglasitev rezultatov volitev v organe KPŠ
 • Razno

Alen Hliš, Predsednik Kluba ptujskih študentov, l.r.

vabilo_redni_obcni_zbor_oktober_2016